Libro de Visitas

Boas ergomnautas! Agardamos que o voso paseo pola nave Ergom sexa do voso agrado. Para a vosa seguridade, recomendamos axustar os tirantes, abrir os tímpanos e fechar a man (sobre todo, que non escape a garimba!).

Se queredes deixarnos algunha mensaxe, aquí tendes un apartado con comentarios... Recoméndase que a linguaxe sexa clara e nun idioma terrícola.

Fronki-saúdos a todas/os as/os navegantes

Post new comment

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options