Nos medios de prensa escrita

28 Jan 2010

Ergom ten aparecido estes días en varios medios de prensa. Ademáis das entrevistas de Radio, en prensa escrita podedes lernos